Siatki przepuklinowe

Change language
Change language

Siatki przepuklinowe - cechy

Optomesh® ULTRALIGHT

Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin

S-Pore

M-Pore

L-Pore


Klasa IIB

S-Pore

M-Pore

L-Pore

ok. 34 g/m2

ok. 35 g/m2

ok. 24 g/m2

CHARAKTERYSTYKA
Nieresorbowalne, ultralekkie chirurgiczne wyroby siatkowe Optomesh® ULTRALIGHT wytwarzane są techniką dziewiarską z transparentnej oraz niebieskiej jednowłókienkowej (monofilamentowej) przędzy polipropylenowej. Przeznaczone są do zaopatrywania przepuklin brzusznych.
Wyroby Optomesh® ULTRALIGHT oferowane są w trzech wariantach:

 • L-Pore – wyrób siatkowy o bardzo dużych porach (powierzchnia powyżej 6 mm2),
 • M-Pore – wyrób siatkowy o dużych porach (powierzchnia powyżej 4 mm2),
 • S-Pore – wyrób siatkowy o małych porach (powierzchnia powyżej 1,3 mm2).

Implanty siatkowe Optomesh® ULTRALIGHT dostępne są w pełnym zakresie rozmiarowym, o różnej gramaturze oraz właściwościach mechanicznych, które zostały dostosowane do wielkości wrót przepuklinowych. Siatki nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.
W wariantach L-Pore oraz S-Pore zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie wyrobu w polu operacyjnym.

WSKAZANIA
Siatki chirurgiczne OPTOMESH® ULTRALIGHT zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia przepuklin brzusznych tj.:

 • pierwotnych i nawrotowych,
 • pooperacyjnych,
 • pachwinowych i udowych,
 • około pępkowych,
 • kresy białej,
 • o dużych wrotach.

W zależności od rodzaju przepukliny i jej wielkości można dobrać odpowiedni typ siatki chirurgicznej.

 • Optomesh® ULTRALIGHT typ L-Pore zaleca się stosować do zaopatrywania przepuklin z małym ubytkiem tkanki łącznej (powięziowej) [średnica wrót do 5 cm];
 • Optomesh® ULTRALIGHT typ M-Pore może być stosowany do przepuklin małych i średnich [średnica wrót do 10 cm] oraz dużych [średnica wrót powyżej 10 cm];
 • Optomesh® ULTRALIGHT typ S-Pore może być stosowany do zaopatrywania przepuklin małych i średnich [średnica wrót do 10 cm].

Wyroby Optomesh® ULTRALIGHT mogą być stosowane podczas beznapięciowych, otwartych technik operacyjnych oraz w przypadku technik laparoskopowych.

PRZECIWSKAZANIA
Wyrobów siatkowych Optomesh® ULTRALIGHT nie należy stosować w ranach zakażonych lub podatnych na zakażenie oraz w warunkach, gdzie nie jest możliwe zachowanie ścisłej aseptyki chirurgicznej. Wyrób OPTOMESH® ULTRALIGHT nie jest zalecany również w przypadku alergii/uczulenia pacjenta na materiał wyrobu (polipropylen).
Wyrobów siatkowych Optomesh® ULTRALIGHT nie powinno się stosować u dzieci, kobiet planujących ciążę, kobiet w ciąży oraz tam, gdzie proces fizjologicznego wzrostu ogranicza stosowanie wyrobów siatkowych.
Nie zaleca się wszczepiania wyrobów Optomesh® ULTRALIGHT w bezpośrednim kontakcie z narządami wewnętrznymi ze względu na możliwość spowodowania zrostów, przetok lub niedrożności jelit. Nie stosować wyrobu, jeżeli wystąpią wątpliwości dotyczące jałowości wyrobu (np. zamoczenie, pęknięte/uszkodzone opakowania papier-folia, przebarwienia wyrobu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Implant siatkowy Optomesh® ULTRALIGHT przeznaczony jest do stosowania przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel medyczny.
 2. W celu zapewnienia ścisłej aseptyki chirurgicznej podczas zabiegu, wskazane jest zastosowanie specjalnych środków ostrożności (stosowanie ochrony osobistej, sterylizacja narzędzi, zachowanie wysokiej higieny osobistej) oraz nadzwyczajnej uwagi w czasie przygotowania miejsca bezpośredniej ingerencji chirurga.
 3. Siatki chirurgiczne Optomesh® ULTRALIGHT należy stosować wyłącznie w ranach niezakażonych oraz w warunkach, gdzie możliwe jest zachowanie ścisłej aseptyki chirurgicznej.
 4. Należy zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi siatki z narządami wewnętrznymi.
  Nie należy wszczepiać siatek chirurgicznych Optomesh® ULTRALIGHT po upływie daty ważności.
 5. Polipropylenowe siatki chirurgiczne Optomesh® ULTRALIGHT oferowane są do sprzedaży w stanie jałowym.
 6. Wyrób nie może być powtórnie wyjaławiany.
 7. Wyrób tylko do jednorazowego użytku.
 8. Nie można stosować wyrobu uszkodzonego, z defektami struktury lub zabrudzonego.

MOCOWANIE
Dopasować kierunek ułożenia implantu w przypadku wariantów L-Pore oraz S-Pore do właściwości mechanicznych tkanek. Układać implant wzdłuż mięśni, zgodnie z kierunkiem o większej elastyczności. Warianty L-Pore oraz S-Pore zaleca się układać w kierunku poprzecznym (niebieskie linie orientujące ułożone poziomo). Niebieskie linie orientujące ułatwiają widoczność wyrobu w polu operacyjnym pomagając w zapobieganiu powstawania fałd oraz utrzymaniu kierunku wszczepienia. Wariant M-Pore charakteryzuje się zbliżonymi właściwościami odkształcenia w obu kierunkach.
Do mocowania siatki Optomesh® ULTRALIGHT zaleca się stosowanie szwów chirurgicznych, tackerów (wkrętki chirurgiczne), kleju tkankowego lub staplerów (zszywacze chirurgiczne). Dopuszcza się stosowanie wchłanianych materiałów mocowania. Rozmiar siatki oraz odległości pomiędzy miejscami mocowania powinny być dobrane ze względu na preferencje chirurga, naturę rekonstrukcji oraz standardy medyczne. Dopuszcza się przycinanie implantu podczas zabiegu w celu dopasowania go do ubytku. Za pomocą mocowań implant należy ułożyć tak, aby dokładnie przywierał do przylegającej tkanki. W celu zabezpieczenia przed nawrotem przepukliny, zaleca się zakładanie mocowania w minimalnej odległości od brzegu wyrobu ok. 1 cm.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE
Zastosowanie wyrobu może spowodować następujące powikłania: wysięki krwi oraz płynu surowiczego, infekcje, ból, uczucie dyskomfortu w ranie, krwiaki, siniaki, nawrót przepukliny, przyrastanie do jelit (tworzenie przetok, zrostów, niedrożności).
Zdiagnozowane infekcje rany pooperacyjnej powinny być leczone w najszybszy możliwy sposób dostępnymi metodami farmakologicznymi. W przypadku stwierdzenia ciężkiego i przewlekłego zakażenia, należy wziąć pod uwagę możliwość częściowej resekcji zainfekowanej tkanki i/lub siatki. W przypadku braku postępów w leczeniu zakażenia, należy rozważyć konieczność całkowitego usunięcia implantu. Użycie zszywaczy chirurgicznych oraz staplerów może spowodować przewlekły ból wynikający z ucisku nerwów. Wymienione powikłania mogą być przyczyną przedłużającego się procesu leczenia, przewlekłego bólu, nawrotów przepukliny, ponownej ingerencji chirurgicznej lub w skrajnych przypadkach usunięcia implantu.
Użycie wyrobu niesterylnego, uszkodzonego oraz ponowne jego wykorzystanie może skutkować ww. powikłaniami lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu oraz życiu pacjenta.

PROCES STERYLIZACJI
Sterylizacja odbywa się przy użyciu tlenku etylenu (EO), w zwalidowanym procesie.
Wyrób zachowuje sterylność, w określonym terminie ważności, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Wyroby chirurgiczne Optomesh® ULTRALIGHT powinny być przechowywane:

 • w zacienionych pomieszczeniach o wilgotność 25-65%,
 • w temperaturze 15-35°,
 • w warunkach zabezpieczających przez zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym lub zanieczyszczeniem chemicznym,
 • w oryginalnym opakowaniu jednostkowym (karton oraz opakowanie bezpośrednie). Wszelkie uszkodzenia mechaniczne opakowania mogą narażać wyrób na utratę sterylności.

Kontakt

TZMO SA
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
POLSKA
Tel. +48 56 6123395

 

© Copyright 2013-2024 Tricomed.