Siatki przepuklinowe

Change language
Change language

Siatki przepuklinowe - cechy

Optomesh®

Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin

 

ThinLight

MacroPore

MacroPore z liniami orientującymi

Klasa IIB

ThinLight

MacroPore


60-85 g/m2


60-85 g/m2

 

CHARAKTERYSTYKA
Nieresorbowalne, chirurgiczne wyroby siatkowe Optomesh® wytwarzane są techniką dziewiarską z transparentnej oraz niebieskiej, jednowłókienkowej (monofilamentowej) przędzy polipropylenowej. Przeznaczone są do zaopatrywania przepuklin brzusznych.
Wyrób oferowany jest w dwóch wariantach:

 • MACROPORE – lekka siatka makroporowata,
 • THINLIGHT – cienka, lekka siatka o standardowej powierzchni porów.

Implanty siatkowe Optomesh® dostępne są w pełnym zakresie rozmiarowym. Wyroby nie zawierają substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.
W wariancie MACROPORE zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie wyrobu w polu operacyjnym.

WSKAZANIA
Siatki chirurgiczne Optomesh® zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia przepuklin brzusznych tj.

 • pierwotnych i nawrotowych,
 • pooperacyjnych,
 • pachwinowych i udowych,
 • około pępkowych,
 • kresy białej,
 • o dużych wrotach.

W zależności od rodzaju przepukliny i zastosowanej metody operacyjnej można dobrać odpowiedni rodzaj siatki chirurgicznej, ze względu na preferencje lekarza chirurga, naturę rekonstrukcji oraz obowiązujące standardy medyczne.

PRZECIWSKAZANIA
Wyrobów siatkowych Optomesh® nie należy stosować w ranach zakażonych, podatnych na zakażenie oraz w warunkach, gdzie nie jest możliwe zachowanie ścisłej aseptyki chirurgicznej. Wyrób Optomesh® nie jest zalecany również w przypadku alergii/uczulenia pacjenta na materiał wyrobu (polipropylen).
Wyrobów siatkowanych Optomesh® nie powinno się stosować u dzieci, kobiet w ciąży, kobiet planujących ciążę oraz tam gdzie proces fizjologicznego wzrostu ogranicza stosowanie wyrobów siatkowych.
Nie zaleca się wszczepiania wyrobów Optomesh® w bezpośrednim kontakcie z narządami wewnętrznymi ze względu na możliwość spowodowania zrostów, przetok lub niedrożności jelit. Nie stosować wyrobu, jeżeli wystąpią wątpliwości dotyczące jałowości wyrobu (np. zamoczenie, pęknięcie/uszkodzenie opakowania papier-folia, przebarwienia wyrobu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Implant siatkowy Optomesh® przeznaczony jest do stosowania przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel medyczny.
 2. W celu zapewnienia ścisłej aseptyki chirurgicznej podczas zabiegu, wskazane jest zastosowanie specjalnych środków ostrożności (stosowanie ochrony osobistej, sterylizacja narzędzi, zachowanie wysokiej higieny osobistej) oraz nadzwyczajnej uwagi w czasie przygotowania miejsca bezpośredniej ingerencji chirurga.
 3. Siatki chirurgiczne Optomesh® należy stosować wyłącznie w ranach niezakażonych oraz w warunkach, gdzie możliwe jest zachowanie ścisłej aseptyki chirurgicznej.
 4. Należy zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi siatki z narządami wewnętrznymi.
 5. Nie należy wszczepiać siatek chirurgicznych Optomesh® po upływie daty ważności.
 6. Polipropylenowe siatki chirurgiczne Optomesh® oferowane są do sprzedaży w stanie jałowym. Wyrób nie może być powtórnie wyjaławiany.
 7. Wyrób tylko do jednorazowego użytku.
 8. Nie można stosować wyrobu uszkodzonego, z defektami struktury lub zabrudzonego.

MOCOWANIE
Do mocowania siatki Optomesh® zaleca się stosowanie szwów chirurgicznych, tackerów (wkrętki chirurgiczne), kleju tkankowego lub staplerów (zszywacze chirurgiczne). Dopuszcza się stosowanie wchłanianych materiałów mocowania. Rozmiar siatki oraz odległości pomiędzy miejscami mocowania powinny być dobrane ze względu na preferencję chirurga, naturę rekonstrukcji oraz standardy medyczne. Dopuszcza się przycinanie implantu podczas zabiegu w celu dopasowania go do ubytku. Za pomocą mocowań implant należy ułożyć tak, aby dokładnie przywierał do przylegającej tkanki. W celu zabezpieczenia przed nawrotem przepukliny, zaleca się zakładanie mocowania w minimalnej odległości od brzegu wyrobu ok. 1 cm.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE
Zastosowanie wyrobu może spowodować następujące powikłania: wysięki krwi oraz płynu surowiczego, infekcje, ból, uczucie dyskomfortu w ranie, krwiaki, siniaki, nawrót przepukliny, przyrastanie do jelit (tworzenie przetok, zrostów, niedrożności).
Zdiagnozowane infekcje rany pooperacyjnej powinny być leczone w najszybszy możliwy sposób dostępnymi metodami farmakologicznymi. W przypadku stwierdzenia ciężkiego i przewlekłego zakażenia, należy wziąć pod uwagę możliwość częściowej resekcji zainfekowanej tkanki i/lub siatki. W przypadku braku postępów w leczeniu zakażenia, należy rozważyć konieczność całkowitego usunięcia implantu. Użycie zszywaczy chirurgicznych oraz staplerów może spowodować przewlekły ból wynikający z ucisku nerwów. Wymienione powikłania mogą być przyczyną przedłużającego się procesu leczenia, przewlekłego bólu, nawrotów przepukliny, ponownej ingerencji chirurgicznej lub w skrajnych przypadkach usunięcia implantu.
Użycie wyrobu niesterylnego, uszkodzonego oraz ponowne jego wykorzystanie może skutkować ww. powikłaniami lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu oraz życiu pacjenta.

PROCES STERYLIZACJI
Sterylizacja odbywa się przy użyciu tlenku etylenu (EO), w zwalidowanym procesie.
Wyrób zachowuje sterylność, w określonym terminie ważności, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Wyroby chirurgiczne Optomesh® powinny być przechowywane:

 • w zacienionych pomieszczeniach o wilgotność 25-65%,
 • w temperaturze 15-35°C,
 • w warunkach zabezpieczających przez zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym lub zanieczyszczeniem chemicznym,
 • w oryginalnym opakowaniu jednostkowym (karton oraz opakowanie bezpośrednie). Wszelkie uszkodzenia mechaniczne opakowania mogą narażać wyrób na utratę sterylności.

Kontakt

TZMO SA
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
POLSKA
Tel. +48 56 6123395

 

© Copyright 2013-2024 Tricomed.